ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

  • ទូរស័ព្ទ :  (+855) 12 814 333
  • លេខទូរស័ព្ទ :  (+855) 12 814 333 / (+855) 77 878 878
  • អ៊ីម៉ែល :  veasnamongkot@gmail.com
  • គេហទំព័រ :  www.keomalygroups.com
  • អាសយដ្ឋាន :  ផ្ទះលេខ​ ១០៥បេ, ផ្លូវជាតិលេខ១, សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទំនាក់ទំនង

    ទីតាំងរបស់យើង